Energidata på Web

Web-basert innrapportering og grafisk rapportering av energidata

Energiforbruksdata legges inn i sentral database via Web-grensesnitt. Data kan så presenteres grafisk vha. excel-funksjoner på web-server.

 

Utviklingsverktøy/teknologi:

  • ASP
  • MS Sql Server

Kunde:

Entro

BAIT AS 2018

Søk